Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılması

Yazdır

Çalışma izni uzatma başvurusu izin bitiş tarihine 2 ay kaladan itibaren ilk başvuru gibi e-Devlet üzerinden yapılır.

  • Çalışma izin başvurusunun Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilmektedir.
  • Uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihinden önce 2 aylık süre içinde yapılır.
  • Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
  • Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.
  • Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.
  • Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.
  • Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

 

Dikkat edilecek hususlar

  • Çalışma izninin uzatılması yapılmadığı takdirde ya da Bakanlığımızca uzatma başvurusunun olumsuz sonuçlanması ve yabancının geçerli bir ikameti bulunmaması halinde yabancı 10 gün içerisinde ülke dışına çıkmak zorundadır.
  • Çalışma izni uzatımında yabancının önceki çalışma izni süresi içindeki durumu, sosyal güvenlik sistemindeki durumu, işveren ise; ülke ekonomisine ve tam istihdama katkısı, firmanın mali durumu ve ödediği vergiler vb. gibi hususlar dikkate alınmaktadır.